FJV:s Tjänstg.lista 1972 – FF

Svenska Jazzriksförbundets interimsstyrelse

Lars-Göran Thuresson

 

interimsstyrelse för Jazz i Växjö

Ordförande Lars-Göran Thuresson, Vice ordförande Milton Svensson, Sekreterare Tommy Nilsson, Klubbmästare Lars Fritzäll, Ledamöter Sven Hammarstedt, Roland Karlsson och Göran Larsson. Kassör okänd.

 

Styrelse 1972, ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter, festansvarig, kommittéer, revisorer, valberedning.

 

Styrelse 2004 – 2006, ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter, festansvarig, kommittéer revisorer, valberedning. Webmaster för jazzivaxjo.se Thomas Lindström, tryckeriansvarig Björn Möller.

Styrelse 2007, ordförande, ?, kassör ? sekreterare ?, ledamöter ?, 1-2 revisorer ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Thomas Lindström, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2008, ordförande, ?, kassör ? sekreterare ?, ledamöter ?, 1-2 revisorer ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Thomas Lindström / Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2009, ordförande, ?, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ?, 1-2 revisorer ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2010, ordförande, ?, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ?, 1-2 revisorer ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2011, ordförande, Tommy Nilsson, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ? , revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.seWebmaster Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2012, ordförande, Tommy Nilsson, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ? , revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2013, ordförande, Tommy Nilsson, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ? , revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2014, ordförande, Tommy Nilsson, kassör ?, sekreterare ?, ledamöter ? , revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2015, ordförande, Tommy Nilsson, kassör Björn Pettersson av och till, sekreterare ?, ledamöter Elin Karlsson, Patrik Hörberg, revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2016, ordförande, Bronson Månsson, kassör Björn Pettersson, sekreterare ?, ledamöter Elin Karlsson, Patrik Hörberg, revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2017, ordförande, Bronson Månsson, kassör Björn Pettersson, sekreterare ?, ledamöter Elin Karlsson, Patrik Hörberg, revisor ?, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Möller, tryckeriansvarig Björn Möller

Styrelse 2018, ordförande, Bronson Månsson, kassör Björn Pettersson, sekreterare ?, ledamöter Elin Karlsson, Patrik Hörberg, revisor Magnus Boltmark, valberedning Björn Möller. Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Pettersson, för f.d. jazzivaxjo numera jazzkalendern.nu Björn Möller

Styrelse 2019, ordförande, Björn Möller, kassör Björn Pettersson, sekreterare ?, ledamöter Elin Karlsson, Patrik Hörberg Leif Carlsson, revisor Magnus Boltmark, valberedning Bronson Månsson.  Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Pettersson, för f.d. jazzivaxjo numera jazzkalendern.nu Björn Möller

Styrelse 2020, ordförande, Björn Möller, kassör Björn Pettersson, sekreterare vakant, ledamöter ?, revisor Magnus Boltmark, valberedning styrelsen. Jazzbokare Björn Möller.  Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Pettersson, för f.d. jazzivaxjo numera jazzkalendern.nu Björn Möller

Styrelse 2021, ordförande, Björn Möller, kassör Björn Pettersson, sekreterare volontären Katarina Hemlin från augusti  2021 till april 2022, ledamöter Claudine Borderaux, Sven Carlsson, revisor Magnus Boltmark, valberedning styrelsen, Bluesbokare Claudine Borderaux, Jazzbokare Björn Möller.  Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Pettersson, för f.d. jazzivaxjo numera jazzkalendern.nu Björn Möller

Styrelse 2022, ordförande, & kassör Björn Pettersson, sekreterare vakant, ledamöter ledamöter Claudine Borderaux, Sven Carlsson, revisor Magnus Boltmark, valberedning Jonas Ingolf & Björn Möller. Bluesbokare Claudine Borderaux, Jazzbokare Sven Carlsson.  Webmaster för jazzivaxjo.se Björn Pettersson, för f.d. jazzivaxjo numera jazzkalendern.nu Björn Möller