Tjänstg.lista 1972 – FF

Svenska Jazzriksförbundets interimsstyrelse

Lars-Göran Thuresson

 

Jazz I Växjö interimsstyrelse

 

Styrelse 1972, ordf, kassör, sekreterare, ledamöter, festansvarig, kommittéer.