Swingdans

Lindy Hop Circle finns väl etablerad i Växjö.

Dans & Lindy Hop

Runt den 29 april firas Dansens Dag över hela världen, förhoppningsvis även 2022 och under panelerna decenium.

Dansens dag etablerades redan 1982, men det var inte förrän 1998,  i samband med Kulturhuvudstadsåret, som vi började uppmärksamma det på ett bredare plan i Sverige.

Dans som konstform är någonting som vi som gillar jazz bara måste applådera. Det finns så mycket go jazzmusik som är fullt dansbar, men som inte utnyttjas därför att ett dansgolv allt för ofta saknas i konsertlokalerna. Arrangörerna måste inse att alla gillar inte att bara sitta still och njuta, många vill dansa till jazzen!

Det finns ett flertal stilar att tillgå, förutom den rent personliga, Lindy Hop, Foxtrot, Quickstep, Slowfox, Swing/Swingdans, Two-step, Charleston, West Coast Swing, Bugg och för de som råkar kunna det även Jitterbugg.

/Jazznalle

 

Lindy Hop – dansformen det svänger om

Info om Lindy Hop

Lindy hop dansas till swingmusik från 30- och 40-talet, men också till nyinspelad musik.

Dansen är fri och improvisativ och det finns stora möjligheter att utvecklas som dansare. Speciellt för Lindy hopen är att båda har stor frihet och möjlighet att påverka dansen.

Den Jitterbugg som dansades i Sverige förr är inte riktigt den samma dans som Lindy Hop dansas till (som i USA också kallats Jitterbugg). Jitterbuggen finns egentligen inte kvar som dansform längre. Numera tävlar man exempelvis bara i Lindy Hop. Lindy Hop är den mest ursprungliga formen av swingdans, den som var först ut så att säga, huruvida man kan hävda det efter så många år. Men den fortsätter att utvecklas än idag. I Sverige kallades dansformen för jitterbug och det var swingpjattarna som dansade.

Dansklubbar i södra Sverige

Jönköping Jönköpings Sportdansklubb
Kalmar Dansklubben Spinnrockarna
Karlshamn Dansa Lindy Hop i Karlshamn (facebook grupp)
Karlskrona Lindy Hop Karlskrona (facebook sida)
Karlskrona December Swing (facebook sida)
Lindy Hop Karlskrona (websida videoklipp/övrig info)
Lund/Malmö HepTown
Växjö Lindy Hop Växjö (facebook grupp)
Dansklubben Swing Wexiö
DK Dansfötter

Återkommande helgläger i Södra Sverige/Danmark

Lindy Hops the Atlantic Köpenhamn Jan/Feb
CopHop Köpenhamn Juni
Stockamöllan Swing Festival Stockamöllan Juni
Karlskrona December Swing Karlskrona Dec