Styrelser o.dyl

Interimsstyrelsen för 1972

På årsmötet 1973 valdes:

På årsmötet 2019 valdes:

Ordförande på 2 år: Björn Möller

Kassör på 1 år:  Björn Pettersson

Ledamot på 1 år:

Ledamot på 1 år:

Jazzbokare:  Björn Möller

Volontär: Katarina Hemlin

Webmasters: Björn Pettersson för jazzivaxjo.se och Björn Möller för jazzkalendern.nu .

Facebook: Björn Pettersson

Revisor på 1 år:  Magnus Boltmark

Valberedning: Bronson Bengt Månsson

På årsmötet 2022 valdes;

Ordförande på 1 år (fyllnadsvald): Björn Pettersson

Ledamot / Kassör på 1 år:  Björn Pettersson

Ledamot på 1 år:  Claudine Bordereaux – Bluesbokare

Ledamot på 1 år:  Sven Carlsson – Jazzbokare

Ledamot på 1 år:  Ragnar Löv

Volontär: Katarina Hemlin

Webmasters: Björn Pettersson för jazzivaxjo.se och Björn Möller för jazzkalendern.nu .

Facebook: Björn Pettersson

Revisor på 1 år:  Magnus Boltmark

Valberedning: Björn Möller & Jonas Ingolf

Officiell adress: Föreningen Jazz i Växjö, Slåttervägen 113, 352 53 Växjö