FJV:s grafiska formgivning

Typsnitt före datorernas tillkomst: Univer / Favorit24 / Courier.

Typsnitt efter datorernas tillkomst:  Times New Century Scoolbook / Arial /Trebuchet MS / Trajan Pro / + några till.

Typsnitt i de gula jazzannonserna:  Bandens namn i lite olika stilar. Den vackraste anses vara annonsen med Bengt Hallberg som har en liten knorr i texten.

Loggon: en trumpetare som påminner om Louis Armstrong men som inte är det. Det var konstnären Sven Hammarstedt som tog fram loggon och som därefter aldrig ändrats. Under några veckor direkt i starten så användes en handgjord logga med annat utseende, se baksidan på jubileumsbok 2012. (Man måste ju börja med något). Nu, 2022, har loggon ändrats då styrelsen vill byta namn på klubben till Växjö Jazz & Blues.

40 års loggan togs fram av … Troligen Bläck och Company.

Våra brevpapper: En bit in på 1970-talet hade våra brevpapper inte bara en 2-färgad loggo utan i mitten fanns vår trumpetare ca 10 cm bred som upprepades totalt 3 ggr på brevpappret. Figuren var mycket ljust röd, men även ljust blå förekom.

Idag har vi inte kvar upprepningen men i stort är det ett snarlikt brevpapper som naturligtvis innehåller FaceBookadressen, hemsidornas sökväg; mailadresserna och mobilnumren.

Thomas Lindström började ca 2004 att göra en hemsida till klubben. Då gjordes den i FrontPage. Han var synnerligen duktig på det grafiska utformningen och snittet. Thomas bakgrund var som delägare i Smålands Reklambyrå under hela dess livslängd. Därefter drev han eget med centralt placerat kontor mitt i Växjö.

Och det var när han var delägare i Smålands Reklambyrå som jag (Björn Möller) lärde känna honom som både kund och leverantör. Min bakgrund är som anställd i familjens skrivbyrå/snabbtryckeri och sedemera delägare i Tryck & SkrivService. Till oss hittade snabbt jazzföreningen varvid jag kom att trycka alla klubbtidningar, kuvert, brevpapper mm. Sedan 1994 levererar Lindströms Tryckeri trycksakerna. Vår tidning kopierades efter 1994 på annat företag, ca 2005 fick TMG Växjö (f d Davidssons Tryckeri) även överta kopieringen som då gjordes i 4-färg och A4 med upptill 28 sidor. Efter TMG:s nedläggning kopieras den återigen men inte i 4-färg och inte i A4 format utan endast i vikt A4 till A5 med ett enda papper. Sensus gjorde det jobbet men numera använder vi Studieförbundet Vuxenskolan som trycksaksleverantör av mindre saker.

Vid Thomas allt för tidiga frånfälle tog jag därmed över föreningen hemsida våren 2008. Till en börja med fortsatte jag med FrontPage. År 2011 träffade jag på ett företag som erbjöd sig att lägga upp den i wordpress men med en ny framsida, som dock skulle påminna en del av det Thomas gjort, vilket var ett krav från mig. Kristofer Kabo blir därefter min nya hjälpreda för jazzkalendern.nu 2022. Klubbarkivet finns även på vaxjojazzhistoria.se .

Thomas hade en mörk siluett i svart med rödtonad himmel. Min variant blev en handgjord Växjösiluett i svart utan bakgrund. Siluetten byts ut då och då på grund av att Växjös siluett ändras, fjärrvärmeverket bygger till, vattentorn rivs och så vidare. Siluetten ligger i sydöstlig/nordvästlig riktning för att de båda klocktornen ska synas då kyrkan ligger i riktningen väst till öst. Rakt söderifrån/norrifrån ser det bara ut som ett klocktorn.

Här är de siluetter vi sparat. Viss scanning återstår och bättre upplösning behövs.

1

 

2

3

4

 

I november 2017 kom förslag på en ny hemsida för jazzklubben och den skulle vara helt annorlunda. Då gjorde jag/Björn Möller en överenskommelse om att få ha kvar den hemsida som Thomas och jag låtit se dagens ljus, dock med nytt namn: jazzkalendern.nu  allt annat var uteslutet enligt styrelsen!

Min idé har alltid varit – att det man gör ska se annorlunda ut och sticka ut från mängden – ! Den devisen har jazzkalendern.nu  då den är fylld med info, historia och mycket, mycket annat. Och den hemsidan uppdateras minst en gång i veckan.

jazzivaxjo.se har nu ett s.k. modernt utseende. Webmastern för jazzivaxjo.se var först Johannes Duelund, son till Bronson Bengt Månsson som var ordförande. Sedan tog klubbens kassör Björn Pettersson över sidans uppdateringar.

Och därmed såg jazzkalendern.nu dagens ljus under november 2017. Den kom till för att rädda allt material som den nya jazzivaxjo.se inte skulle behålla! Webmastern till den är Björn Möller, som driver den på ett snarlikt sätt som tidigare. I början fanns tre stora flikar till höger upptill, Föreningen Jazz i Växjö, Jazz inom Växjö kommun samt Jazzkalendern med all jazz inom de fyra sydliga landskapen, numera är det betydligt fler vilket beror på att hemsidan framgent blir 2-spaltig för att förenkla utskrifter.

Alla dåvarande flikar från arkivet överlevde också, men har numera justerats till jazzkalendern.nu och dess inriktning samt Jazz i Växjös historia.

Ytterligare justeringar sker kontinuerligt, varje vecka, på våra sidor.

……

19 september 2018 fick jazziväxjö en ny postal adress:

Föreningen Jazz i Växjö, Slåttervägen 113, 352 53  Växjö

Och enligt Postnord behövs inte c/o längre.

……