Författararkiv: jazznalle@yahoo.se

Om jazznalle@yahoo.se

Jag, Björn Möller, övertog Föreningen Jazz i Växjös hemsida efter Thomas Lindström, vid hans frånfälle 2008. Sidan gick över i WordPress 2011. Ca 2019 bytte sidan adress från jazzivaxjo.se till jazzkalendern.nu. Jag har jobbat med datorer, MAC, från ca 1985 fram till 2016. Därefter med PC datorer. Har haft mail sedan 1996. Älskar att göra mindre tidningar i A4 på ett personligt sätt. Skriver korta noveller då de publiceras i tidningar jag gör. Har även hemsidan skoghistoria.se fyllt med kultur- och fornminnen från regionen där jag bor. Andra sidor är jazzkalendern.se och vaxjojazzhistoria,se som skall uppta så många regionala klubbar som funnits här sedan jazzens begynnelse.

Kunde inte hittas

Tyvärr så kunde inga resultat hittas för efterfrågat arkiv. Kanske kan en sökning hjälpa dig att hitta relaterande inlägg.